Virtuelt besøk fra Singapore

Deputy CEO Ted Tan ved Enterprise SIngapore

En delegasjon fra Singapore var denne uken på besøk i Norge, men grunnet Corona-situasjonen måtte besøket gjennomføres virtuelt med web-baserte løsninger.

Hynions hydrogenstasjon på Høvik var hovedpunktet på agendaen, og de 72 deltagerne fikk ta del i en virtuell omvisning på stasjonen.  Med de moderne digitale verktøy man nå kan anvende, fikk delegatene bli med på sanntids tanking av en hydrogenbil, samt at de fikk en grundig omvisning på stasjonen.  Det var stor interesse og mange spørsmål fra Singapore, som nå engasjerer seg for å ta i bruk hydrogen til transport.

Delegatene fikk også presentasjoner fra Ruter om erfaringer med hydrogenbusser, Norgestaxis planer for å gå over til utslippsfrie taxier, samt fra Olje og Energidepartementet med Norges offisielle tanker om hydrogen.  Flere norske firmaer fikk presentere sine aktiviteter, og de sikkerhetsmessige aspektene ble godt belyst.  Fra Singapores side holdt Enterprise Singapore og flere deltagere interessant innlegg om Singapores syn på bruk av hydrogen innen transport.  

Positiv utvikling i 2020

Det siste året har Hynion som eneste tilbyder sørget for at hydrogen drivstoff har vært tilgjengelig for bilene som kjører i Oslo-området.  Etter en periode med lav kapasitet og behov for timebestilling, har bileierne den siste tiden kunnet komme når de ønsker og få normalt fylletrykk.  Det ble registrert en nedgang i volumene i mars-april grunnet Corona-restriksjoner, men etter det har trenden vært økende.  I desember ble det tanket nesten 50 % mer enn i januar.  

Stasjonen på Høvik er i løpet av 2020 oppgradert med en ny fyllelinje som gjør at det i praksis er to uavhengige stasjoner på Høvik.  Dette gir svært god forsyningssikkerhet i en periode med få hydrogenstasjoner, og gir bileierne trygghet for at de alltid kan få hydrogen til bilene sine.

Hynion Høvik er en av Europas travleste hydrogenstasjoner, og 15-20 biler kommer innom hver dag for å tanke. Kapasiteten er nå tilpasset etterspørselen, men kan lett økes for å ta imot flere kunder.  Stasjonsanlegget er planlagt for å levere til langt flere kjøretøy. Enten det er biler eller lastebiler som ønsker å tanke, vil Hynion på Høvik kunne levere hydrogen drivstoff i årene fremover.  

I 2021 har Hynion en rekke prosjekter som vil gi ytterligere forbedringer i hydrogen­forsyningen.  Så snart det lar seg praktisk gjennomføre vil stasjonen i Gøteborg gjenåpnes.  Videre pågår det dialog med aktører i Grenland om å øke etterspørselen etter hydrogen drivstoff, og dermed gi grunnlag for å få gjenåpnet stasjonen i Porsgrunn.  Begge stasjonene vil ha mulighet til å tanke både biler og tyngre kjøretøy. Utover dette planlegger Hynion nye stasjoner både i Norge og Sverige.

Og med statsminister Erna Solbergs ord fra Nyttårstalen i friskt minne om en særlig satsing på grønt hydrogen fra Regjeringens side, er Hynion i en god posisjon til å bidra med sin kompetanse og ressurser for at hydrogen raskt skal kunne fases inn som drivstoff.

Allerde under åpningen av Hyop Gardermoen i 2015 har Statsminister Erna Solberg fått erfaring med hydrogen. Her sammen med Fylkesordfører i Akershus Anette Solli og Hyops leder Ulf Hafseld.

Økt kapasitet på Hynion Høvik

Arbeidet med sertifisering av linje II på Høvik er nå avsluttet og sertifikat fra de akkrediterte inspektørene er mottatt. Hynion kan dermed åpne linje II for regulær tanking.

Åpningen markerer en milepel for hydrogenforsyningen ved at stasjonen blir den første redundante stasjonen i Norge, og en av svært få på verdensbasis.  Helt siden stasjonen ble planlagt har det vært tanken at dette skal være en forsyningssikker stasjon, og at den alltid skal kunne levere hydrogen.  Den er designet slik at de to dispenserne har hver sin uavhengige kompressor- og fyllelinje.  Er det vedlikehold på en linje, finnes back-up kun tre meter unna.

Gjennom det siste året har Hynion operert en linje som har hatt lav kapasitet, og det har vært behov for timebestillinger og fylling til redusert trykk for å gi flest mulig, mest mulig hydrogen.  Med en oppetid på stasjonen på formidable 99,9 % har dette fungert, og med denne løsningen har stasjonen levert opp til det dobbelte av designet kapasitet.   Kundene har fått tett oppfølging for å sikre at kundens behov og stasjonens kapasitet har matchet i størst mulig grad.

Hynion Høvik vil fra og med i dag levere hydrogen fra to dispensere med mulighet for tanking døgnet rundt.  Det er tilstrekkelig kapasitet til å møte dagens behov, og Hynion vil følge utviklingen nøye for å utvikle stasjonen for å sikre god forsyning også til den forventede veksten i hydrogenkjøretøy.

Man skulle tro at kundene visste at Hynion skulle få sertifikatet denne dagen, for tilstrømmingen av biler til stasjonen har aldri vært så stor – hele 22 biler kom innom onsdag for å tanke.

Travel uke på Høvik

Denne uken var ikke timebestilling lenger nødvendig for hydrogenbilistene som ville tanke på Høvik.  Hynion åpnet mandag for at man kunne tanke når man ønsket i perioden mellom kl. 7 og 22 på hverdager.

Dette tilbudet ble meget godt mottatt og det ble en av de travleste ukene for en norsk hydrogenstasjon noensinne – om ikke den travleste.   75 biler ble tanket de fem føste dagene, med 18 biler innom på de mest besøkte dagene.  Faktisk er trafikken så stor at det ikke er mange andre europeiske hydrogenstasjoner som i dag kan måle seg med Høvik.  Uken viste også at det er gunstig med hydrogenbiler som kan tankes hurtig for å ta unna kø-tendenser.  På et tidspunkt kom det fire biler som skulle tanke samtidig, og med to dispensere kunne denne køen tas unna på under ti minutter.

«Erfaringen fra denne uken viser at det er klart behov for økt kapasitet» sier Ulf Hafseld, daglig leder for Hynion.  Linje II er nå satt i test-modus og gir god hjelp for å kunne betjene alle kundene som ønsker å tanke.  «Datagrunnlaget vi får inn fra denne testperioden gir oss verdifull informasjon som vi benytter til å finstemme fylleprosedyrene» fortsetter Hafseld.

Stasjonen vil neste uke være klar for sluttkontroll av akkrediterte inspektører, og etter at de har utstedt sine sertifikater kan linje II på stasjonen settes i regulær drift.

Intil det er på plass vil det være mulig å tanke mellom 7 og 22 alle dager, men det vil være begrenset kapasitet i helgen da kun linje I er tilgjengelig.

Første prøvefylling gjennomført

Teknisk sjef Pål Midtbøen i Hynion er fornøyd med at første bil er fylt på den nye linjen på Høvik.

På Høvik linje II ble den første bilfyllingen gjennomført i dag.  Den nye tilveksten til stasjonen på Høvik gjennomgår nå utstrakt testing og tetthetskontroll før den skal settes i regulær drift i nær fremtid.  Dette vil mer enn doble kapasiteten på Høvik og gjøre timebestilling overflødig.

Det vil bli gjennomført en del prøvefyllinger i denne og neste uke, og når anlegget er innkjørt og inspektørene har foretatt sin ferdigkontroll vil vi sette anlegget i regulær drift.  Vi vil sende ut melding til alle våre kunder når det skjer.

Hynion inngår avtale om hydrogenleveranse til Renova

Gøteborgselskapet Renova er langt fremme med å ta i bruk ny teknologi, og skal nå sette sin første hydrogendrevne lastebil i drift.  Renova henter inn avfall fra Gøteborg og Vestregionen, og har stor tro på at hydrogendrevne lastebiler vil være en meget god løsning til dette formålet.  Hynion og Renova signerte i dag en forsyningsavtale og er klare for å starte samarbeidet.  Hynion vil levere hydrogen til lastebilene fra sin stasjon i Gøteborg.

Renova, Powercell, Scania og JOAB har i samarbeid utviklet en lastebil med elektrisk fremdrift.  Både fremdrift, lasting og komprimering skjer med strøm produsert via en brenselcelle hvor energien kommer fra hydrogen.  «Elektrifisering med hjelp av brenselceller som drives av hydrogen er et meget interessant alternativ for tunge nyttekjøretøy som lastebiler som henter inn avfall» konstaterer Hans Zackrisson, sjef for kjøretøyutvikling hos Renova.

VD for Hynion Sverige AB, Kurt Dahlberg ser frem til å starte dette samarbeidet.  «Vi har lenge jobbet med å forsyne pionerene som vil gå over til det miljøvennlige drivstoffet hydrogen.   Vi har levert til vintertesting av biler i Arjeplog, vi leverer til tidlige hydrogenbilbrukere i Norge, og nå går vi også inn på forsyning av lastebiler.»

«Hynion skal nå ta fatt på arbeidet med å få åpnet stasjonen vi nylig overtok i Gøteborg» sier Ulf Hafseld, administrerende direktør for Hynion AS i Norge. Hynion tar nå fatt på arbeidet med å få åpnet stasjonen vi nylig overtok i Gøteborg» sier Ulf Hafseld, administrerende direktør for Hynion AS i Norge.  «Teknologien kjenner vi godt fra andre stasjoner vi har i drift, men grunnet reise-restriksjoner fra Corona har vi ennå ikke fått startet arbeidet med å få gjenåpnet stasjonen.  Hynion kommer tilbake med nærmere informasjon om når stasjonen kan åpnes for trafikk igjen.»

Hynion AS leverer i dag hydrogen til alle Osloregionens hydrogenbiler, og opplever stor etterspørsel.  Kapasiteten på stasjonen på Høvik er for lengst overskredet, og skal nå økes. Etter sommerferien vil stasjonen stå klar med doblet kapasitet for å levere til alle de som ønsker å kjøre hydrogenbil. 

Hydrogenbilistene krever flere hydrogenstasjoner

Det var godt fremmøte i dag på Hynions hydrogenstasjon på Høvik under markeringen Hydrogenbilforeningen og Hynion hadde arrangert for å få fokus på arbeidet med å få flere hydrogenstasjoner.  

Nesten 40 hydrogenbiler fylte plassen foran hydrogenstajonen

I Regjeringens Hydrogenstrategi som ble fremlagt tidligere denne uken var det ingen tiltak som gir håp for hydrogenbilistene om en bedre og tryggere drivstofforsyning. Situasjonen er meget anstrengt etter at to nettverk av hydrogenstasjoner er stengt ned de siste to årene.

Hydrogenbilistene opplever i dag en meget krevende situasjon med kun én offentlig tilgjengelig hydrogenstasjon i Norge hvor tanking kun er tilgjengelig etter timebestilling.

Hydrogenbiler er et meget godt klimatiltak, og skal Regjeringen nå målet om kun å selge nullutslipps­biler i 2025 må hydrogenbiler være en del av løsningen.  Det norske befolkningen må få tilgang til gode alternativer til dagens fossilt drevne biler, og for mange vil hydrogenbil kunne være et naturlig valg.  Med en utbygging av 25 stasjoner rundt om i Norge over de neste 4-5 årene, vil hydrogenbil kunne bli et reelt alternativ for mange.

Vi krever at det må bygges ut mer infrastruktur for hydrogen i Norge.  I første omgang:

  • De stengte stasjonene i Bergen, Hvam og Porsgrunn må gjenåpnes.
  • Det må etableres 25 stasjoner som dekker minimum 80 % av landet innen 2025.
  • Offentlige myndigheter må etablere virkemidler som fremskynder utbyggingen og ikke bremser den slik dagens virkemidler gjør.
  • Det offentlige må ta en sentral rolle i utbygging og finansiering.

Med dette kan hydrogenbilen etableres som et alternativt valg og brukerne får en ny null­utslipps­løsning som har komplementære egenskaper til elbilene.  Spesielt der man skal kjøre lenge eller langt, eller der hvor det er begrenset tid eller mulighet for ladepauser kan hydrogen­­bilen bli et foretrukkent valg for brukerne.  Dette reduserer klimautslipp og gir større sannsynlighet for at nasjonens klimamål kan nås.  Samtidig bidrar dette til utvikling av grønn norsk teknologi og norske arbeidsplasser.

Hydrogenbilforeningen og Hynion forventer derfor at Regjeringens hydrogenstrategi snarest følges opp av en handlingsplan for å ta utviklingen raskt videre.

Regjeringens hydrogenstrategi må følges opp av handlingsplaner

Den strategien som Regjeringen denne uken fremla, er en pekepinn om veien videre, men må snarest følges opp av konkrete handlingsplaner.  Den viktigste sett fra Hynions side, er en plan for å etablere et nasjonalt nettverk av hydrogenstasjoner, slik at hydrogenbil kan bli et reelt alternativ når man skal velge ny bil.

Etter et par mislykkede forsøk på å bygge opp nettverk av stasjoner, både gjennom Hyop og Uno-X, må sentrale myndigheter inn i mye sterkere grad for å få etablert det første initielle nettverket.  Grunnen til dette, er at introduksjonen av hydrogen i transport­sektoren er mye mer krevende i startfasen enn det er å introdusere el-drift.  Der elbilene fikk en «flying start» ved at enhver tilgjengelig stikkontakt kunne brukes som drivstoffstasjon, må hydrogen ha dedikerte stasjoner på linje med tradisjonelle fossile drivstoff.  For de kommersielle aktørene er dette en kostbar oppgave, og vi ser det er krevende å få nødvendige investeringer på et så tidlig nivå med mye usikkerhet i utviklingen. Etter hvert vil normale kommersielle mekanismer fungere, og det offentlige engasjementet kan gradvis reduseres.

Enova må nå få et mandat med nye retningslinjer for etablering av de første 25 hydrogen­stasjonene i Norge.  Her må virkemidlene legges på linje med det som gis i andre land som ønsker å fase inn hydrogen i transportsektoren. Både USA, Japan og EU har vesentlig bedre ordninger enn Norge, og har forstått at det må mer til enn det Enova har i nåværende rammer.

Utviklingen i verden går slik at det vil bli behov for hydrogen i veitransporten.  Med stadig strengere utslippskrav er det nødvendig å benytte både hydrogen og batterier.  Hvordan distribusjonen mellom de to blir vet ingen i dag, men det er lite klokt å lukke døren for en løsning som det er stort behov for.  Antar man at 20 % av bilkjøpere i Norge ser det naturlig å velge hydrogenbil, utgjør dette fort en halv million biler.  Hynion jobber derfor videre for å innføre hydrogen i transportsektoren.

Et halvt år med stabil hydrogenforsyning

Hynions hydrogenstasjon på Høvik har nå vært i drift i et halvt år, og har sikret at de ca. 100 bileierne som kjører på hydrogen i hovedstadsområdet har kunnet bruke bilene sine. Et system med timebestillinger og fylling til redusert trykk har bidratt til å gjøre dette mulig.  Personellet i Hynion har hele tiden vært tett på og har raskt løst de problemene som har oppstått.  Stasjonen har dermed hatt tilnærmet 100 % oppetid, og kundene har fått nok drivstoff til å holde bilene på veien.  

Med den løsningen vi valgte for å gi «flest mulig, mest mulig hydrogen» ser vi at stasjonen enkelte dager har levert mer enn det dobbelte av det den var designet for.  Siden oppstart 21. november i fjor har det blitt utført 1600 bilfyllinger og levert 4500 kg hydrogen. Det betyr at det ble gjennomført 9 tankinger og levert 25 kg per dag i gjennomsnitt. Med tanke på at stasjonen opprinnelig var designet for maksimalt 20 kg per dag og at det kun er satt opp 8 fylletimer for tanking daglig, er dette en meget god prestasjon.

Etter en redusert etterspørsel under Corona-nedstengingen, ser vi at uttaket nå er tilbake til det normale.  Imidlertid ønsker kundene å fylle helt full tank, samt tanke når det passer dem.  Samtidig er det fortsatt noen biler som ikke er satt i drift og som snart skal på veien. Dette betyr at det er et sterkt behov for økt kapasitet veldig snart, og det løser vi når Linje II på Høvik kommer i drift.

Hynion er kommet langt med etablering av Linje II, selv om arbeidet har gått noe saktere enn forventet.  Mekanisk er stasjonen tilnærmet ferdig.  Denne uken ble tilstrekkelig strøm­tilførsel endelig satt inn av Hafslund i den lokale transformator-stasjonen slik at den nye stasjonsdelen kan kjøres for fullt.  Siden Linje II er kraftig ombygget er det nød­vendig å omprogrammere styringen av stasjonen.  Dessverre har vi har ikke fått nødvendig support fra leverandør av styrings­systemet, og har derfor besluttet å skifte system­leverandør hvor vi velger den samme løsningen som vi benytter på Linje I.  Vi forventer å ha nytt system på plass i løpet av et par uker, og kan da kjøre fullskala testing på stasjonen.

Foreløpig kan vi ikke sette en eksakt dato for åpning av Linje II, men vi forventer at mye er klart i løpet av et par-tre uker.  Inntil vi er klare, vil vi benytte timebestillingsløsningen.

Linje II på Høvik tar form

Tirsdag 21. april kom den ombygde konteineren med linje II på Høvik tilbake etter ombygging på verkstedet i Porsgrunn. Den er nå trygt plassert på Høvik og vi kan endelig ta fatt på arbeidet med å koble denne opp og kjøre den i gang.  

I de neste par ukene vil alle enhetene monteres sammen, og kobles sammen med forsyningslinje og dispenser.  Deretter kan uttesting begynne. Det er laget en helt ny styring av prosessen, og her skal alle trinn verifiseres før den kan erklæres klar for drift.  I løpet at et par uker vil vi se hvordan anlegget fungerer, og vi håper å få det i drift så snart som mulig etter det.

Hynion har inngått avtale med Kiwa om gjennomgang og sertifisering av anlegget, og de vil ta fatt på jobben så snart det er praktisk å gjennomføre den.

Når denne linjen kommer i drift, vil Hynion ha en redundant stasjon med to uavhengige linjer som i realiteten er to uavhengige stasjoner. Dette betyr veldig kort reisevei til neste stasjon dersom den ene stasjonen (linjen) går ned, samtidig som kapasiteten blir så god at kundene igjen kan få full tank uten timebestillinger.