Delta i utviklingen

Hynion AS er aktivt ute for å utvide selskapets kapitalbase for den planlagte ekspansjonen, og er åpen for deltagelse fra større og mindre investorer. Ta kontakt med oss om du ønsker å delta i utviklingen.

Kontaktpersoner:
Daglig leder Ulf Hafseld, uh@hynion.com
IR-manager Slavica Duric, sd@hynion.com