Drivstoff

Hynion innehar bred kompetanse innen forsyning av hydrogen drivstoff til sluttbrukere.  Personellet har vært med i utviklingen av teknologi for å levere hydrogen drivstoff siden 2003, og har tanket hydrogenbiler i Norge siden 2007. Hynion er dermed blant verdens mest erfarne hydrogenstasjonsoperatører.

Hynion vil om kort tid tilby hydrogen drivstoff fra sin stasjon på Høvik i Bærum, beliggende rett ved E18 vest for Oslo. Anlegget er fullt automatisert og brukerne benytter vanlige kredittkort for tanking. Hynion planlegger å gjenåpne også andre hydrogenstasjoner i nær fremtid, og det jobbes nå med å få stasjonene på Gardermoen og i Porsgrunn i gang igjen.  Selskapet jobber også planer om en stasjon på Ryen i Oslo, og stasjoner i Sverige.  Kapasiteten på Høvik skal oppgraderes i løpet av den nærmeste tiden, slik at stasjonen skal kunne dekke forventet etterspørsel.