Stasjoner

Hynion AS tilbyr hydrogen drivstoff fra sin stasjon på Høvik i Bærum, beliggende rett ved E18 vest for Oslo. Anlegget er fullt automatisert og brukerne benytter vanlige kredittkort for tanking. Kapasiteten på Høvik oppgraderes nå slik at stasjonen skal kunne dekke forventet etterspørsel.

Vår stasjon på Høvik har blitt nøye gjennomgått av to ulike tekniske kontrollorgan som funnet at alt er i henhold til gjeldende lover og forskrifter

Hynion AS planlegger og åpne flere hydrogenstasjoner. Hynion har overtatt stasjonen i Gøteborg fra Woikoski, og arbeidet med å gjenåpne denne er i gang. Den forventes igangkjørt i løpet av 2020.