Stasjoner

Hynion har som formål å drive hydrogenstasjoner for tanking av biler og tyngre kjøretøy. Vår stasjon på Høvik har nylig blitt nøye gjennomgått av to ulike tekniske kontrollorgan som funnet at alt er i henhold til gjeldende lover of forskrifter

Hynion AS vil om kort tid tilby hydrogen drivstoff fra sin stasjon på Høvik i Bærum, beliggende rett ved E18 vest for Oslo. Anlegget er fullt automatisert og brukerne benytter vanlige kredittkort for tanking. Hynion AS planlegger å åpne flere hydrogenstasjoner i nær fremtid; først stasjonene på Gardermoen og i Porsgrunn.  Det planlegges også for en stasjon på Ryen i Oslo, og stasjoner i Sverige. 

Kapasiteten på Høvik skal oppgraderes, slik at stasjonen skal kunne dekke forventet etterspørsel tidlig neste år.