Samarbeid mellom Hynion, Hyundai og Toyota om økt hydrogenkapasitet på Høvik

Etter åpningen av hydrogenstasjonen til Hynion på Høvik i Bærum i november har de fleste av hydrogenbilene i Osloregionen kommet på veien igjen.  Kapasiteten for tanking er imidlertid begrenset, og dette har Hynion, i samarbeid med Hyundai og Toyota bestemt seg for å gjøre noe med.  Denne uken ble en avtale signert, hvor de to bilprodusentene bidrar økonomisk til Hynion´s arbeide med å bygge ut kapasiteten ved hydrogenstasjonen på Høvik slik at den dekker behovet til bilistene. 

Stasjonen, slik den åpnet i November, har fungert meget godt, og har med styrt tanking gitt nesten dobbel kapasitet av hva den var designet for. «Nå skal den utvides med en ny prosesseringslinje og dispenser» sier Ulf Hafseld leder for Hynion.  «Dette gir forbedret kapasitet, og vil gi bilistene bedre forsyning av hydrogen drivstoff. I tillegg vil linjene være uavhengige og dermed fungere som back-up stasjoner for hverandre, hvilket gir større trygghet for at man får tanket bilen sin» fortsetter Hafseld.  Med den nye linjen skal stasjonen kunne betjene 25-30 biler per dag, hvilket vil være tilstrekkelig til å dekke dagens behov.

– Hyundai har et mål om å være en av verdens tre største elbilprodusenter innen 2025, og hydrogen­elektriske biler representerer en vesentlig andel av dette. På kortere sikt er det helt sentralt for oss å støtte kundene som allerede har kjøpt en hydrogenelektrisk bil. Dermed er det viktig for Hyundai Motor Norway å bidra til en fungerende infrastruktur for hydrogen­fylling i Norge, sier Produkt- og PR-sjef Øyvind L. Knudsen i Hyundai Motor Norway. 

-Toyota har stor tro på hydrogen som drivstoff og som en viktig del av løsningen for å erstatte konvensjonelle biler med nullutslippsbiler. Vi er snart klar med vår andregenerasjons hydrogenbil, og det er viktig å sørge for tilstrekkelige fyllemuligheter for nye og eksisterende kunder. Derfor har vi i dag inngått et samarbeid som vil gi økt kapasitet fra stasjonen på Høvik, sier informasjonssjef Espen Olsen i Toyota Norge.  

«Vi er glade for at vi har fått til et slikt samarbeid som tydelig viser at hydrogenbilen har en plass i arbeidet med å omstille kjøretøyparken til nullutslipp» avslutter Ulf Hafseld.

Den første uken på Høvik

Det har vært en hektisk uke på hydrogenstasjonen på Høvik siden vi åpnet for tanking forrige fredag.  Vi har møtt svært mange fornøyde kunder på stasjonen, selv med litt begrensinger i «frihet til å tanke» og sluttrykk.

Systemet med timebestilling ser ut til å fungere rimelig bra, og gir både oss som stasjons­driver og kundene en grad av forutsigbarhet på hva som kan oppnås rundt tanking i løpet av en dag.  Det er også lett å komme i kontakt med kundene, og vi får mulighet til å sende ut informasjon via epost eller kontakt via telefon.

Så langt er det faset inn over 50 hydrogenbiler, og det kommer stadig flere ut på veien.  Noen får en overraskelse med flatt batteri, eller man har overvurdert hvor mye hydrogen som var på tanken.   Flere biler har kommet inn på lasteplanet på en redningsbil, men alle har kjørt fornøyd av gårde for egen maskin – endelig med bare vanndamp fra eksosen. 

Statistikken sier at vi har tanket 70 biler den første uken og levert rundt 225 kg hydrogen.  I snitt blir det 32 kg per dag.  Vi har sett flere fyllinger på over 5 kg, og mange rett under.  Dette tyder på at det var mange svært tomme biler der ute. 

Systemet med timebestilling ser ut til å fungere etter hensikten, og vi vil fortsette med dette til vi får økt kapasiteten med linje 2. Dette vil tidligst skje i januar.  Vi fortsetter også med tanking til 90 % da det ser ut til å gi folk flest tilstrekkelig bevegelsesfrihet i en overgangs­periode, og samtidig gir maksimalt antall biler som kan tankes vs. dagens kapasitet på stasjonen.

Timer for tanking av din bil bestiller du her.

Hydrogentørken er endelig over!

Etter at alle landets hydrogenbilister har sittet hydrogenfast i over fem måneder, kan Hynion endelig glede dem med at stasjonen på Høvik nå åpner for tanking.  Stasjonen var tidligere drevet av Hyop, men ble overtatt av Hynion tidligere i år.  «Vi har jobbet hardt for å få frem et alternativ for hydrogenbilistene» sier Ulf Hafseld, som er leder for selskapet Hynion.  Han har daglig fått en rekke henvendelser fra bilister som ønsker seg hydrogen, og har merket seg at disse har blitt mer og mer fortvilte ettersom tørken har vedvart.

Grundige gjennomganger av stasjonen på Høvik har vært foretatt av to ulike eksterne inspektører, som har verifisert at stasjonen holder mål og følger alle regler i henhold til Forskrifter om Brannfarlig vare og Trykkpåkjent utstyr.  I etterkant har DSB gått igjennom dokumentasjonen og sett at alt er gjennomført slik det skal.

«Det gleder oss at vi nå er klarer til åpning» uttaler Ulf Hafseld, daglig leder i Hynion AS.  «Vi har god tro på vår teknologi som ble utviklet av erfarne prosess­ingeniører fra Norsk Hydro og Statoil for et drøyt tiår siden.  Kjernemodulen på Høvik har vært i drift siden 2009, og har vist et sikkert og pålitelig design i alle disse årene.  Arbeidet med å finne frem all dokumentasjon og verifisere alle komponenter sammen med inspektørene har vært en tidkrevende, men nyttig prosess. «Gledelig var det også å se at det ikke var behov for å endre noe i vår prosess, men snarere at jobben bestod i å finne frem rett dokumentasjon for alt» uttaler Ulf Hafseld.

«Vi tror denne grundige gjennomgangen av en rekke spesialister bærer frem budskapet at hydrogen er et trygt alternativ drivstoff dersom man håndterer det slik det skal håndteres ifølge regelverket.»  Nå ser vi frem til å ønske kundene velkommen til vår hydrogenstasjon på Høvik avslutter Ulf Hafseld. 

For å fase inn de mange hydrogenbilene som nå er helt tomme, har vi etablert et system for timebestilling. Bruk denne linken for å bestille time for tanking av din bil.

Hydrogensamarbeid etablert mellom Metacon og Hynion

Oslo/Karlskoga, 25. oktober 2019

En sterk allianse i det raskt fremvoksende hydrogenmarkedet ble etablert i dag da Metacon AB i Sverige og Hynion AS i Norge signerte en MoU for samarbeid. De to selskapene har komplementær teknologi som passer godt sammen; Metcaon med reformere for hydrogenproduksjon fra biogass eller naturgass, Hynion med teknologi for å prosessere hydrogenet og levere det som drivstoff til kjøretøy på sine hydrogenstasjoner.

To meget erfarne selskaper går nå sammen og sikter mot det skandinaviske markedet i første omgang. ”Jeg er veldig tilfreds med dette samarbeidet,” sier Ulf Hafseld, administrerende direktør i Hynion. I løpet av de siste femten årene har han vært involvert i utvikling av hydrogenstasjonsteknologi og har tatt del i mange viktige demonstrasjons­prosjekter i Europa. «Det er mange kilder for biogass, og disse er ennå ikke utnyttet som hydrogenkilde. Med kombinasjonen av Hynions stasjonsteknologi og Metacons produksjonsenheter vil vi kunne tilby en uslåelig kombinasjon for å levere drivstoff uten klimagassutslipp» fortsetter Ulf Hafseld.

«Dette samarbeidet vil gi oss muligheten til å dele vår ekspertise og kunnskap, med sikte på å utforske fremtidige muligheter i hydrogensektoren. Vi har til hensikt å lansere verdens første offentlige hydrogenstasjons-applikasjon basert på integrert, lokal produksjon av hydrogen fra lokalt biodrivstoff og etablere hydrogenproduksjon og stasjonsnettverk fremover», sier Christopher Törnblom, administrerende direktør i Metacon.

Partene vil starte i det skandinaviske markedet og diskuterer nå den første stasjonen som skal være en pilotstasjon for det nye samarbeidet. ”Vi er veldig glade for å få en ny kilde for grønt hydrogen gjennom samarbeidet med Metacon” avslutter Ulf Hafseld.

Om Hynion

Hynion AS er et nyetablert selskap som bygger på industriell erfaring fra Norsk Hydro, Statoil og Hyop. Hynion spesialiserer seg på levering av hydrogen drivstoff til sluttbrukere, og har med seg erfaring fra utvikling, bygging og drift av en mengde hydrogenstasjoner de siste to tiårene. Hydrogenstasjonen på Høvik i Bærum vil snart åpne for kunder.

Kontakt Hynion AS:  Adm.dir. Ulf Hafseld, +47 90894153, uh@hynion.com,

Hydrogenstasjonen på Høvik snart klar for åpning

Etter ett år med stengte pumper kan vi snart tilby hydrogen til bilister som har sittet «hydrogenfast» i mer enn fire måneder. Vi forstår at ventetiden har vært lang for mange, men nå er stasjonen snart klar til bruk.

Etter hendelsen hos Uno-x på Kjørbo i juni har vi gått grundig gjennom stasjonen på Høvik for å se etter at alt er slik det skal.  Vi har gått gjennom den teknologiske sammenstillingen og konstatert at den ikke benytter seg av tilsvarende løsninger som ikke fungerte som de skulle på Kjørbo.

Stasjonen på Høvik er utviklet av ingeniører fra Norsk Hydro og Statoil, og er basert på mange tiår med erfaring fra prosessindustrien.  Kjernen i stasjonen har vært i bruk siden 2009 hvor den var i tjeneste på Statoilstasjonen på Økern i en årrekke. De som driver stasjonen har erfaring gjennom nesten tjue år med utvikling og drift av hydrogenstasjoner, og kjenner teknologien meget godt. Teknologien har i alle år vist sikker og robust drift uten uønskede hendelser.

For å sikre en uavhengig verifisering av teknologien har Hynion hatt to ulike tekniske inspeksjonsorganer inne for å gå grundig gjennom stasjonen og dens funksjoner.  Kiwa TI har gått igjennom all dokumentasjon og underlag i henhold til forskrift om trykkpåkjent utstyr, og har kommet frem til at alt er i henhold til regelverket. Kiwa Inspecta har vært inne for å vurdere den etter forskrift om brannfarlig vare.  De har funksjonstestet stasjonen og sjekket at alle sikkerhetssystemer fungerer som de skal.  Hynion er derfor trygge på at vi skal kunne levere hydrogen på en sikker og forsvarlig måte.

Brev sendes nå til DSB og Bærum kommune hvor vi ber om aksept for at vi kan starte opp stasjonen på Høvik.

Og hydrogen trenger vi, skal vi nå de krevende utslippsmålene verden har satt seg.  Elbilene gjør en viktig jobb, men skal vi klare å nå målene raskt nok, må hydrogen være en del av drivstoffporteføljen.